Menace de kindnaping et promesse de meurtre sur la personne Delmyr Germenson á Ouanaminthe Nord'Est d'Haiti. - ExplosionInfo

ExplosionInfo

Le Réseau de l'Information dans le département du Nord-Est d'Haiti.

Post Top Ad

Menace de kindnaping et promesse de meurtre sur la personne Delmyr Germenson á Ouanaminthe Nord'Est d'Haiti.

Share This
WANAMENT DENONSYASYON

MENAS POU TOUYE MOUN AK TANTATIV KIDNAPIN.

 Explosion-infos l'information transmise en temps reel
cersine09@gmail.com


Pèp Nòdès, jodi a ki se 24 desanm 2020, nap denonse ak tout fòs nou : Edson Raphael Mathieu, Jhonny Raphaël DESANGES, Mathieu Raphaël DESANGES, Limatès Cador alyas tiPa machann peso nan Wanament. Paske yo pwomèt pou touye m’  ak zam oubyen pwazon ak tout lòt mwayen. 

Edson Raphael Mathieu,, Jhonny Raphaël DESANGES, Mathieu Raphaël DESANGES,  Limatès Cador alyas tiPa machann peso, paske se yo ki bondye, mesye sa yo sèmante pou yo touye mwen menm fanmi m’  ak Avoka m’yo,  poutèt mwen denonse zak kriminèl yap fè nan mache pran tè moun ak tè Leta pou fè lajan  sou do malere nan bay moun fo papye.

Nan Dosmon, nèg sa yo ki rele : Edson Raphael Mathieu,, Jhonny Raphaël DESANGES, Mathieu Raphaël DESANGES,  Limatès Cador alyas tiPa  ak konplisite kèk fo Apantè, Jackson Bien-Aimé pran 3 kawo tè Leta ki pa pou yo, yo vann li bay anpil moun ki pa konnen, yo fè fo apantaj. Vann tè byen chè e yo menm konstri anpil kay sou tè ki pa pou yo.

Paske nou pote plent pou moun sa  yo tribinal. Edson Raphael Mathieu, Jhonny Raphaël DESANGES, Mathieu Raphaël DESANGES, Limatès Cador alyas tiPa sèmante pou yo anpwazone ak kidanape fanmi m’ak tout Avoka m’ yo.

Lè nou konsidere zak kriminel Edson Raphael Mathieu,, Jhonny Raphaël DESANGES, Mathieu Raphaël DESANGES Limatès Cador alyas ak tiPa machann peso  konn fè nan wanament.

Lè nou konsidere vag ensekirite ki blayi sou peyi a, se volè kap fè lalwa nan peyi a; nan mache twonpe anpil ti malere ki pa konnen si yo pran nan fo papye tè.

Nap denonse ak tout fòs nou Edson Raphael Mathieu, Jhonny Raphaël DESANGES, Mathieu Raphaël DESANGES, Limatès Cador alyas tiPa ak tout konplis yo ki fin pran tè ki pa pou yo, bay moun manti nan van tè ak fo papye, nap denonse ak tout fòs nou zak kriminèl sa yo.

Pa bliye pou fè zak sa yo mesye  Edson Raphael Mathieu, Jhonny Raphaël DESANGES, Mathieu Raphaël DESANGES, Limatès Cador alyas ak TiPa machann peso itilize  Jakson Bien-Aimé ; fo Apantè nan wanament, Majistra ki nan koripsyon .

Nou mande tout moun mesye sa yo te twonpe nan vann tè ak fo papye pou pa mele nan zak kriminèl mesye sa yo ap fè. Paske mès yo se pran tè moun pou vwayaje nan peyi Kanada. Malere pa brital. Malere pa vle di mache pran tè moun. Malere kapab onèt tou. 3 kawo tè ke mesye sa yo pran nan Dosmon, se tè Leta bay fanmi Prima Dalembert. Leta di se yo ki gen papye, ki toujou peye Leta. Tout tè nan Dosmon pa tè Koloni daprè dokiman DGI bay. Lalwa di : moun ki gen tè, se li ki gen kay. Tout kay ki fèt sou tè fo papye, se lajan pèdi. Pa koute moun kap pale ou de vyolans ak zak chimè. Lè gen kondansyon nan prizon, yo pap la. Chimè pa dire lontan. Sonje sa ki te rive kèlke moun nan Shada, Okap. Vann tè Leta ak fo papye apantaj se yon krim ki koute 15 zan prizon.

Delmyr Germenson ak manman l’viktim ke mechan sa yo vle touye pou pwòp byen yo epi pati ale nan peyi Kanada.

Wanament jou ki se, 24 Desanm 2020.

                                                                                                                 Delmyr Germenson

TRADUIRE

Post Bottom Ad

Pages