Haiti / Éducation : Le Réseau National des Enseignants d'Haïti"RENED'H" et les organisations syndicales dénoncent l'organisation des examens officiels des candidats du Fondamental face aux multiples irrégularités enregistrées et sont très inquiets quant à la bonne organisation des examens officiels des Candidats du NS4 et ceux des épreuves traditionnelles* - ExplosionInfo

ExplosionInfo

Le Réseau de l'Information dans le département du Nord-Est d'Haiti.

Post Top Ad

Haiti / Éducation : Le Réseau National des Enseignants d'Haïti"RENED'H" et les organisations syndicales dénoncent l'organisation des examens officiels des candidats du Fondamental face aux multiples irrégularités enregistrées et sont très inquiets quant à la bonne organisation des examens officiels des Candidats du NS4 et ceux des épreuves traditionnelles*

Share This
Haïti : Crise Éducative Haitienne
Le Réseau National des Enseignants d'Haïti"RENED'H" et les organisations syndicales dénoncent l'organisation des examens officiels des candidats du Fondamental face aux multiples irrégularités enregistrées et sont très inquiets quant à la bonne organisation des examens officiels des Candidats du NS4 et ceux des épreuves traditionnelles.À environ 24 heures de la génèse des épreuves officielles de l'année académique 2020-2021, vu les irrégularités flagrantes enregistrées dans le déroulement des examens officiels de la neuvième année fondamental (9e AF) de cette année, d'où les examens sont vendus à certains candidats acheteurs comme l'achat d'une voiture mise en fourrière d'une vente aux enchères en direct . Les organisations syndicales sont très sceptiques sur le suivi des dispositions adoptées et l'application stricte des consignes sanitaires, vu le contexte de crise sanitaire.


Réseau National des Enseignants d'Haïti *RENED'H* ak lòt òganizasyon sendikal yo nan Peyi Dayiti salye tout zanmi Laprès ak manb Sektè Edikatif la pou detèminasyon yo nan Lit Pèp Ayisyen an patikilyèman lit manb sektè Edikatif la, malgre anpil difikilte.

Sendika yo sòti nan silans obsèvasyon yo pou yo denonse anpil malvèzasyon ak anpil gwo dosye louch Kap pase nan sistèm Edikatif la patikilyèman pandan òganizasyon konkou enspektè, Direktè ak *Egzamen ofisyèl 9 vyèm ane * Fondamantal yo, kote anpil enfòmasyon ap sikile sou rezo sosyal yo ki ta fè kwè *egzamen ofisyèl 9è ane fondamantal yo Vann tankou pate Cho* nan plizyè depatman nan Peyi an. Okenn Responsab nan Ministè Ediksyon Nasyonal pa demanti enfòmasyon sa yo. Nou pa konprann poukisa yo pa vle klarifye popilasyon an sou Egzamen yo ki tap Vann nan tout mwen. Si okenn responsab pa entèveni pou konfime oubyen enfime enfòmasyon an, sa vledi yo asepte egzamen yo tap Vann vrèman. Nou komanse konprann nou, nou konprann ki kote nou vle mennen Jenès la, nan Direksyon nou vle mennen Peyi an paske nou pa egare, nou entèlijan. Sispann kontinye sal imaj Peyi an . Se tout sa ki negatif ki referans Ayiti jounen Jodi an.
Òganizasyon sendikal yo gen anpil enkyetid sou òganizayon egzamen ofisyèl NS4 yo ak lòt eprèv tradisyonèl yo fas ak anpil iregilarite ki te genyen nan egzamen ofisyèl 9e AF yo..

Yo toujou di: Edikasyon yon Peyi leve nasyon an byen wo..Li patisipe nan mete bon Jan estabilite sosyal, ekonomik ak politik nan yon sosyete òganize ki kwè nan valè.

Ediksyon an pemèt timoun yo byen entegre nan tout fasèt sosyete an, nan rive pemèt timoun yo jwenn travay dirab ak kreye travay.

(Une éducation de qualité participe à une meilleure compréhension des enjeux politiques et économiques d’un pays et permet à chacun de s’impliquer dans la société et d’accompagner l’évolution d’un pays vers un développement économique et une stabilité politique.*

RENED'H ak lòt òganizasyon yo konstate Ayiti poko prè pou bay timoun yo bon Jan ediksyon kalite san fòs kote paske nou pa kapab konprann koman egzamen ofisyèl Peyi an fè ap Vann tankou pate Cho nan plizyè depatman?
Kondisyon sanitè ak lojistik pat reyini nan egzamen ofisyèl 9è Ane yo.

"RENED'H" pap ankouraje okenn mediokrite, men RENED'H ak lòt òganizasyon sendikal yo ak popilasyon an bezwen esplikasyon nan men otorite Edikativ yo paske Edikasyon se zafè Peyi nou. Se Timoun yo kap vin ranplase nou demen , nou pa kapab prepare yo, evalye yo pou lajan, ni nenpòt fason..Kilès kap ranplase nou demen?

Yon lòt kote, RENED'H denonse ak pote plent kont Direktè depatmantal, Enspektè zòn ak ansyen Direktè lise Podepè an ki menase sendikalis Ermilus Bermillio, ki se kodonatè depatmantal "RENED'H", paske l'ap defann manb sektè Edikatif la nan depatman Nòdwès .Eske l dwe pini pou dwa Li?
Nap raple reprezantan "MENFP" yo: Se Yon Dwa fondamantal konstitisyon Peyi an ak konvansyon entènasyonal yo bay tout Anseyan pou yo òganize yo ak Defann dwa yo san okenn fòm entimidasyon.. OKenn Agresè-Vyolatè Dwa moun pap kapab anpeche nou egzèse dwa gransèt nou.. Sendika yo se Yon sel kò Fanmi..
*Lè w Menase Yon Sendika, se tout kò sendika ou Menase.*

Poutèt rezon sa yo, Réseau National des Enseignants d'Haiti "RENED'H" ak lòt òganizasyon sendikal yo , antanke òganizasyon defansè Dwa Anseyan ak Dwa Timoun yo, denonse ak tout fòs nou anpil iregilarite ki te genyen nan òganizasyon egzamen ofisyèl 9è Ane yo, nou denonse neglijans ak iresponsabilite anpil Direktè Lekòl ki lage anpil kandida nan kouri Chak ane..Poukisa otorite yo pa rezoud pwoblèm sa a ? Repons lan senp: Paske ototlrite yo gen entèrè nan rakèt Kap fèt kont paran ak elèv yo.

Pwoppozisyon:

1. *"RENED'H" ak lòt òganizasyon sendikal yo ap mande Minis Marie Lucie JOSEPH pou l fè mennen bonjan ankèt sou òganizasyon egzamen ofisyèl 9e AF yo pou kapab detèmine nivo enplikasyon , konplisite Chak aktè nan sistèm Edikatif la nan sa ki pase nan òganizasyon egzamen ofisyèl 9e AF yo . Ankèt la dwe mennen sou Chèf Kabinè, Direktè Jeneral, Direktè depatmantal, Enspektè, Delege Ministè, Responsab Sant egzamen ki ta fasilite anpil iregilarite Flagrant ak zak kondanab nan òganizasyon egzamen ofisyèl 9e ane 2021 an*.


2. *Mennen bon Jann ankèt sou itilizasyon *kòb Kat Debi* 30.000(mil) goud la ak kòb *Aryere Salè* *manb Sektè Edikatif la ki te deja disponib nan Bidjè egzèsis 2020-2021 an..Minis Pierre Josué Agénor Cadet te konfime piblikman  tout kòb pou Peye pwofesè yo deja disponib nan bidjè 2020-2021 an. Anseyan yo ap tann kòb la avan mwa septanm lan*

3. *Prezante lis rapò detaye  kòb 10.000.000 (Milyon)dola ameriken patnè entènasyomal yo te bay pou akonpanye manb sektè Edikatif la . Manb sektè Edikatif la poko jwenn anyen nan kòb sa a.*


3 *Pibliye non tout vòlè nan ministè Ediksyon Nasyonal ki detounen ak vòlè plizyè Milyon dola ameriken sou Do Profesè ak Lekòl Prive  yo nan zafè don patnè finansye entènasyomal yo.*

4. *Mete anba kòd tout vòlè gwo palto nan Ministè an ki mal itilize 10.000.000( Milyon) dola ameriken patnè finansye entènasyonal yo te bay Pou ede pwofesè yo, Lekòl Prive yo Pandan kovid-19 la.*

6.. *Mennen bonjan ankèt sou kòb "PSUGO" lekòl Prive yo ak Sibvansyon Prezidan Jovenel MOÏSE te pwomèt tout Lekòl prive yo depi Mwa Mas 2020. Lekòl Prive yo pat jwenn kòb la avan l asasine*

7. *Korije tout iregilarite ki te pase  nan òganizasyon ofisyèl 9e Ane fondamantal yo sou ansyèn administrasyon Pierre Josué Agénor Cadet yo tankou:*   

a.)  *Fasilite  tout kandida Filo  ki pa jwenn fich Pou konpoze san okenn kontrent nan sant egzamen yo  paske yo pa Responsab iregilarite ak neglijans okenn Direktè Lekòl ak Responsab nan Ministè*

b) *Bonjan kondisyon sanitè ak Respè distans 1m50 yo nan  Chak sant egzamen yo nan objektif pou ede  kandida  yo kapab byen konpoze San okenn difikilte*

8. *Aprè Bonjan ankèt enpasyal, sankayone tout frodè AK Direktè konplis nan fo arestasyon .Se jistis nap bay Peyi an*.

Viv revandikasyon manb sektè Edikatif la.

Viv yon Edikasyon kalite Pou tout timoun.

Aba koripsyon.

Aba Ensekirite .

Jistis Pou tout Viktim yo


Pou RENED'H ak lòt òganizasyon sendikal yo :

Henry Claude LECONTE,
Kodonatè Nasyonal.
509.3761-2353

TRADUIRE

Post Bottom Ad

Pages